Exposicions

Malgrat no és la meva ambició primera, exposar, exposar-me, per mi crear sense compartir i sense un retorn no té massa sentit. I crear segons un grup i un propòsit és més divertit.

Aquí mostro, doncs, les exposicions més significatives, tant individuals com col·lectives.

En aquest apartat, també podràs seguir el calendari de les exposicions en curs i les futures.

_ Individuals (en procés...)

_ Col·lectives (en procés...)