Projectes

Des que em vaig orientar a les arts plàstiques, han estat diverses les disciplines que, tot buscant, s’han creuat en el meu camí. Totes elles m’han servit, i encara em serveixen, per descobrir la meva línia d’expressió.

Ara per ara, amb el que em sento més còmode és amb els llibres d’artista i les peces amb volum reutilitzant material divers, així com també amb les instal·lacions.

En aquest apartat, doncs, mostro els últims projectes i els més significatius per mi al llarg del meu recorregut artístic.