Instal·lacions

La primera instal·lació que vaig fer (instal·lació-acció) va ser a l’Escola d’Art de Vic el 2013. Una experiència espacial-temporal que em va obrir també un nou món.