Mostra d'Art de la Dona de la Garriga

Des del 2015 que tinc el goig de participar en la Mostra d’Art de la Dona de la Garriga amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora, el 8 de març.

En cada mostra escollim entre totes un tema, que treballem amb una sessió de grup informativa i després individualment cada una al seu taller.

Per a mi cada any és un repte, uns més reeixits que uns altres, però el fet de compartir-ho sempre ho fa més enriquidor i amè.