Llibertat (2018)

0

Tècnica mixta
Dos marcs de 25 x 25 cm
Paper pintat amb gouache, puntes, corbata, llençol i filferro

Llibret
Reportatge fotogràfic del procés 

Amb motiu de la VIII Mostra d’Art de la Garriga, dedicada a la pintora Olga Sacharoff: X ELLES.