L’impuls de la vida és el que et fa sortir del ventre de la mare. De la mateixa manera, aquest mateix impuls et porta a crear.

La creativitat ha estat el motor de la meva vida. En tots els àmbits, però des de fa uns anys tinc el privilegi de poder-la expressar també plàsticament. I des de més recent sembla que el camí ja està traçat i definit. 

Paper, lletra i fil es troben en les meves peces. L’olor, la textura i els diferents colors del paper sempre m’han fascinat, i han estat molt presents a la meva vida. Igual que la lletra, en forma de cal·ligrafia, de lectura i d’escriptura. El fil és el que ho lliga tot. Els elements i les vivències més importants de la meva vida, però també les persones i els esdeveniments humans. El contingut.

I, finalment, el llibre. Un element que sempre ha tingut un dels llocs més privilegiats davant dels meus ulls. Ara en forma d’expressió artística. El continent.

El meu discurs més habitual: la dona, el seu entorn, el seu paper, la seva relació amb el món i amb l’home.

El segon: el medi ambient, la salut. Aquestes són, avui per avui, les meves preocupacions primeres, potser primàries.

També la família, aquesta gran desconeguda i tanmateix molt present a tothora.