Memòries

Escrit més pintura acrílica, cada una d’elles original i diferent
Enquadernació japonesa, cosida amb cordill de lli
Imprès en paper Biotop
Mida: 14 x 16,5 cm
Només 10 còpies, úniques i irrepetibles
Cada còpia està numerada i signada per l’autora

33
In memoriam