Quaderns retalls

Quaderns il·lustrats amb retalls de papers i retoladors.
Paper kraft a l'interior
Mida postal
Únics i irrepetibles

8

Demana disponibilitat abans de comprar.