Humans (#areyoubookenough_human, maig 2020)

0

Llibre objecte
21 cm de Ø
Escorredor culinari pintat, restes de papers d’una altra obra escrites i cordill vermell

Contingut (text escrit a les casetes i reproduït en un missatge en una ampolleta d’antibiòtic per a la prosperitat):

Quan de sobte tot s’atura

cases,
llars
que amagueu
dins vostre
diferents històries

tant és el color,
la religió,
la llengua,
la nació

tant és la ideologia,
el gènere,
la preferència sexual

tant és l’edat,
la professió,
l’economia

cases,
casetes
que aquests dies
protegiu
els vostres
d’un mal comú

natural o provocat,
perillós o no tant.

que té
a tots
els humans
ben espantats

cases,
espais
que conteniu
diferents històries

bones i dolentes,
de diferents colors
sabors
i textures

d’aquests humans
que la seva vida
penja
en aquests moments
d’un fil,
d’un fil ben fi,
d’un fil fi i transparent

cases,
mons,
plenes d’humans
units entre ells
per un fil vermell
cada un d’ells
dins de la seva casa
cada una d’elles
amb la seva història

When suddenly everything stops

houses,
homes
that hold
inside
different stories

no matter the colour,
the religion,
the language,
the nation

no matter the ideology,
the gender,
the sexual preference

no matter the age,
the profession,
the economy

houses,
little houses
that these days
protect
your people
from a common ill

natural or provoked
dangerous or not at all

that has
all
humans
really scared

houses,
spaces
that contain
different stories

good ones or bad ones
of different colours,
flavours
and textures

of these humans
that their life
is now
hanging
from a thread,
a very thin thread,
from a transparent thin thread

houses,
worlds
filled with humans
united between them
by a red thread

each one of them
inside their house
each one of them
with their own story