15a Mostra d'Artesania

  • Plaça de la Lira

    1 octubre 2022 de 09:00h a 14:00h

    Plaça de la Lira

    Ripoll